Strona główna / Regulamin promocji

Regulamin promocji „Zapisz się do newslettera”

 1. Organizatorem promocji jest sklep internetowy www.lite.stream należący do BIVROST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gwiaździstej 5c/2.
 2. Promocja obejmuje rabat o wartości 200 zł na pierwszy zakup pojedynczej usługi live streamingu bądź Pakietu 10 transmisji w sklepie www.lite.stream bądź szkolenia Lite.STREAM z transmisji online na stronie Evenea.pl, przez dany podmiot (Klienta).
 3. Kod rabatowy przesyłany jest każdej osobie, która zapisze się do newslettera www.lite.stream, ale podmiot (Klient) kupujący usługę może skorzystać z niego tylko jednokrotnie.
 4. Rabat nie dotyczy produktów objętych wyprzedażą, promocją oraz zestawów promocyjnych. Rabat nie łączy się z rabatami kumulacyjnymi.
 5. Rabat o wartości 200 zł zostaje przyznany po zaakceptowaniu subskrypcji newslettera w postaci indywidualnego kodu rabatowego wysłanego na podany adres e-mail.
 6. Kod rabatowy obowiązuje aż do odwołania akcji promocyjnej.
 7. Kod rabatowy jest jednorazowego użytku i do wykorzystania jednokrotnie przez jeden podmiot kupujący (Klienta). W przypadku zwrotu zamówienia kod nie może zostać użyty po raz kolejny.
 8. Aby skorzystać z kodu rabatowego należy na stronie www.lite.stream dodać do koszyka produkt, następnie w koszyku w polu do wpisania kodu należy wkleić kod rabatowy i aktywować klikając w przycisk „Zatwierdź”. Kwota całego zamówienia obniży się o 200 zł. W przypadku zakupu szkolenia na stronie Evena.pl, po naciśnięciu przycisku „Kup udział w szkoleniu” pod formularzem z danymi pojawi się pole do wpisania kodu rabatowego. Po zatwierdzeniu poprawności wpisanego kodu kwota zamówienia obniży się o 200 zł.
 9. Warunkiem poprawnego naliczenia się kodu rabatowego jest dodanie do koszyka produktów, które nie są objęte wyprzedażą, promocją oraz nie są zestawami promocyjnymi oraz przejścia pomyślnej weryfikacji podmiotu kupującego (Klienta). W koszyku można aktywować tylko jeden kod rabatowy.
 10. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 11. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 12. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://lite.stream/pages/regulamin-sklepu.
 13. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 14. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące promocji mogą być składane w formie elektronicznej na adres: contact@lite.stream.
 15. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  - zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
  - przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
  - zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 16. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 17. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://lite.stream/pages/regulamin-sklepu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.