Strona główna / Regulamin kodów rabatowych

Regulamin Promocji „Kody rabatowe”

 1. Organizatorem promocji jest sklep internetowy www.lite.stream należący do BIVROST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-445), przy ul. E. Ciołka 13/310.
 2. Promocja obejmuje rabat na wybrane Produkty dostępne w Sklepie internetowym.
 3. Rabat przysługuje każdemu Klientowi, który wykupił Szkolenie Vademecum Live Streamingu i wpisze indywidualny, unikatowy kod rabatowy.
 4. Rabat nie dotyczy Produktów objętych wyprzedażą, promocją, przedsprzedażą. Rabat nie łączy się z rabatami kumulacyjnymi.
 5. Rabat zostaje przyznany po zaakceptowaniu kodu rabatowego.
 6. Kod rabatowy obowiązuje aż do daty zakończenia jego ważności.
 7. Kod rabatowy jest jednorazowego użytku, w przypadku zwrotu zamówienia kod nie może zostać użyty po raz kolejny.
 8. Aby skorzystać z kodu rabatowego należy na stronie www.lite.stream dodać do koszyka wybrany Produkt, następnie w koszyku w polu do wpisania kodu należy wkleić kod rabatowy i aktywować klikając w przycisk „Zatwierdź”. Kwota całego zamówienia obniży się o przyznany rabat.
 9. Warunkiem poprawnego naliczenia się kodu rabatowego jest dodanie do koszyka Produktów, które nie są objęte wyprzedażą, promocją, przedsprzedażą oraz nie są zestawami promocyjnymi. W koszyku można aktywować tylko jeden kod rabatowy.
 1. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 2. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 3. Udział uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie, Regulaminie Szkolenia oraz Regulaminie Sklepu.
 4. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 1. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące promocji mogą być składane w formie pisemnej lub wysłane pocztą w terminie 14 dni od zakończenia ważności kodu rabatowego na adres: contact@lite.stream.
 2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
 • zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
 • przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
 • zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 1. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://lite.stream/pages/regulamin-sklepu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.