Strona główna / Stawiamy na badania i rozwój
Jaki byłby współczesny świat bez innowacji? Stworzyliśmy BIVROST z myślą o
projektowaniu eksperymentalnych rozwiązań i nowatorskich przedsięwzięć z obszaru
technologii immersyjnych i wideo. Projekty badawczo-rozwojowe, które prowadzimy
od 2015 r. wykorzystywały technologie z różnych obszarów, w tym VR, AR, XR,
cloud computing, a wreszcie sztuczną inteligencję (AI). Wszystkim innowacyjnym
projektom przyświecał jeden cel: wsparcie twórców wideo poprzez dostarczanie im
narzędzi do realizacji własnych przedsięwzięć. Zdobyte przez lata projektowania
doświadczenie wykorzystujemy opracowując nowe produkty, mające ułatwiać
tysiącom ludzi na świecie transmitowane wideo na żywo. Wierzymy, że każde
podejmowane przez nas w przeszłości działanie przekłada się na jakość i
pomysłowość projektowanych obecnie rozwiązań.

VR-owa Rewolucja. Początki (Live) VR Video
Prace R&D rozpoczęliśmy od tworzenia produktów skierowanych do branży wideo
VR. W czasie gdy świat zachwycał się pierwszymi goglami Oculus Rift, a następnie
ich mobilnymi wersjami wykorzystującymi smartfony, naszą uwagę zwrócił brak treści
i materiałów, które można byłoby za ich pomocą oglądać. Możliwość nagrywania
wideo w formacie 360 stopni, czyli w formacie dającym swobodę „rozglądania się” w
trakcie odtwarzania filmu, wydawała się fascynująca i wybiegająca ponad to, co
dotychczas oferowały stare media, w tym telewizja. Postawiliśmy sobie za cel
stworzenie narzędzi umożlwiających nagrywanie tego typu wideo oraz odtwarzanie
go nie tylko na goglach, ale także na komputerach (player 360) i w przeglądarce
(player webowy).
Po wielu testach modeli geometrycznych dla układów wielokamerowych powstał
zestaw narzędzi do przechwytywania, przetwarzania (stitching) i dystrybucji wideo
360 stopni. Prace badawczo-rozwojowe związane z wideo 360 stopni
dedykowanemu środowisku VR trwały od 2015 r. do początku 2018 roku i pochłonęły
budżet ok. 2 mln zł. W gamie produktów finalnie znalazło się kilka modeli rigów
kamerowych, których wzory przemysłowe zostały zastrzeżone, oprogramowanie do
łączenia obrazów z poszczególnych kamer do postaci sferycznej, prototyp jednostki

przetwarzającej obraz z wielu kamer, za produkcję której odpowiadała firma Aaeon
oraz prototyp kamery 360 stopni, dzięki której przeprowadziliśmy pierwszą w Polsce
transmisję wideo 360 stopni. Z naszych rozwiązań skorzystała również firma Intel,
która na targach CES w Las Vegas (2016 r.) po raz pierwszy publicznie
przeprowadziła transmisję wideo 360, wykorzystując odtwarzacz BIVROST
360Player do prezentacji materiału sferycznego.
Dzięki współpracy z wieloma twórcami i artystami, mieliśmy możliwość tworzenia
niezwykłych projektów wideo VR, w tym przelot motoparalotnią, pierwszy w Polsce
teledysk 360 stopni, a także najdłuższą transmisję wideo 360 stopni, która miała
miejsce podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (trwała aż 14h!).
Swoje rozwiązania wdrażaliśmy również w medycynie, poprzez nagrania operacji i
zabiegów chirurgicznych.
Zgodnie z naszą misją, dzielenia się wiedzą ze społecznością VR na całym świecie,
nasze projekty rigów kamerowych udostępnione są w modelu open-source dla
wszystkich twórców wideo 360 stopni, dzięki czemu poszczególne modele można
wydrukować na drukarce 3D dla własnego użytku. Otworzyliśmy również dostęp do
playerów 360 stopni, z których korzystanie przez konsumentów indywidualnych jest
całkowicie darmowe.

Mixed Reality – iluzja, która pomaga sprzedawać
Niemalże równolegle do VR rozwijała się inna, równie ciekawa technologia, która
niesamowicie zdynamizowała rozwój alternatywnych rzeczywistości. Wraz z
pojawieniem się gogli Holo Lens od Microsoft, w BIVROST rozpoczęły się prace nad
rozwiązaniami wykorzystującymi technologię Mixed Reality. Prace R&D prowadzone
na przełomie 2018 i 2019 roku, na które przeznaczyliśmy ok. 0,2 mln zł,
zaowocowały stworzeniem produktów dedykowanych branży wystawienniczej i
szeroko rozumianej sprzedaży. Wykorzystaliśmy doświadczenie zdobyte w rozwoju
oprogramowania VR do stworzenia autorskiego rozwiązania wspierającego proces
sprzedażowy.
Projekt rozpoczęliśmy z założeniem, że elementy holograficzne mają w intuicyjny
sposób pomóc przedstawić złożoność produktów bądź procesów. Celem było
stworzenie czegoś namacalnego i interaktywnego poprzez ożywienie nieruchomych
obiektów oraz zagospodarowanie pustych przestrzeni.
Podjęliśmy wyzwanie wdrożenia na rynek nieszablonowej formy promocji produktów,
która w procesie sprzedażowym wykorzystywała „technologię holograficzną”.
Wykorzystanie jej podczas eventów i expo zamieniało stoiska wystawowe w
interaktywne przestrzenie, a procesy sprzedażowe wzbogacała o atrakcyjny dla
klientów czynnik technologiczny.

Badania nad Live VR Streaming – nowe doświadczenie immersji w czasie
rzeczywistym
Po pierwszym zachwycie rynku technologią VR wideo, branży zaczęto stawiać coraz
większe wymagania. Dotychczasowe transmisje na żywo przestały być nowinką, a
widzowie zaczęli oczekiwać materiałów lepszej jakości. Pojawiła się naturalna
potrzeba zastosowania wydajniejszego sprzętu w mniejszych niż dotychczas
rozmiarach, inteligentniejszego oprogramowania do przetwarzania obrazu i
łatwiejszych sposobów kierowania i zarządzania całym procesem przesyłania
strumieniowego. Zorganizowanie streamingu wideo do VR z dużego wydarzenia z
wykorzystaniem kilku punktów kamerowych i przesłaniem obrazu jednocześnie do
wielu odbiorców na gogle VR, było operacją czasochłonną i kosztowną. Dlatego
BIVROST przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu
„Szybka Ścieżka” oraz przy współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny
Rozwój, przeprowadził projekt badawczo-rozwojowy mający na celu stworzenie
kompletnego systemu do stereoskopowego strumieniowania wideo w VR.
Technologia przesyłania strumieniowego na żywo zaprojektowana przez BIVROST
ma na celu uproszczenie procesu przechwytywania i przetwarzania wideo w czasie
rzeczywistym z wielu punktów kamerowych. System BIVROST zakłada
stereoskopowe, półsferyczne (180-stopniowe) rejestrowanie obrazu, łączenie i
przetwarzanie obrazu w czasie rzeczywistym (jednostka komputerowa z
oprogramowaniem do łączenia), zarządzanie i architekturę wielokanałowego
strumieniowania (oprogramowanie do przesyłania wielu strumieni wideo i
miksowania). Transmisja na żywo 180° z najważniejszych wydarzeń sportowych,
społecznych, muzycznych i edukacyjnych pozwala widzom doświadczać wydarzeń, a
nie tylko biernie je konsumować. Dla studentów medycyny niezwykle przydatne jest
efektywne uczestniczenie w wirtualnych gabinetach i zabiegach medycznych. Dzięki
projekcji 180 stopni system doskonale sprawdza się nie tylko w VR, ale także w
planetariach. Stwarza to możliwość rozszerzenia usług oferowanych przez planetaria
o transmisję na żywo z różnych wydarzeń. Ze względu na wydajność
zaprojektowanej jednostki komputerowej przetwarzającej obraz, znajdzie ona
również zastosowanie w przemyśle. Rozpoczęte w 2018 r. prace nad systemem
trwały 3 lata i pochłonęły budżet o wartości prawie 5 mln zł.

4) SFF (small form factor) Computing Unit - tylko płyta główna
Budżet: 2M Pln
Partnerzy: Intel, Advantec
Okres prac
Wyzwanie technologiczne: do zdefiniowania
Pola eksploatacji: edge computing, analiza obrazu (sieci neuronowe)

Niewidzialny reżyser. Autonomizacja procesów produkcji wideo na żywo
A gdyby pójść o krok dalej i oddać zrządzanie produkcją wideo sztucznej inteligencji?
Rozwiązania bazujące na AI są na tyle istotne, że mogą eliminować wykluczenie
cyfrowe i brak wiedzy w procesie tworzenia treści. W marcu 2021 r. w BIVROST
rozpoczęliśmy działania nad opracowaniem systemu reżyserii wideo przy
wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych i algorytmów uczenia maszynowego do
autonomicznego zarządzania źródłami obrazu podczas transmisji. Projekt
realizowany jest w ramach konkursu „Szybka Ścieżka dla Mazowsza”
organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i jest współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Inteligentny Rozwój. W rezultacie prowadzonych prac, których
budżet wynosi prawie 15 mln zł, powstanie moduł rozszerzający obecny system
streamingowy BIVROST, wykorzystując sieci neuronowe i uczenie maszynowe do
zarządzania produkcyjnym workflow.
System umożliwi bezobsługową reżyserię produkcji wideo na żywo przy minimlanym
zaangażowaniu operatora czy producenta do zarządzania transmitowanym
materiałem. Dzięki wyuczonym sieciom neuronowym i algorytmom, system analizuje
obraz oraz dźwięki i rozpoznaje co dzieje się na obrazach dostarczanych z różnych
źródeł (wideo z kamer, prezentacja, plik, film). Na tej podstawie samodzielnie
decyduje, które źródło obrazu pokazać odbiorcom transmisji. System
autonomicznego zarządzania cyklem produkcyjnym wideo na żywo ma za zadanie
ułatwić organizację transmisji wideo i zredukować liczbę wymaganego zespołu
technicznego. Dla twórców, którzy samodzielnie tworzą własne materiały, wywiady,
szkolenia, podcasty, webinary jest doskonałym rozwiązaniem przeprowadzania
transmisji na żywo bez rozpraszania uwagi i bez konieczności angażowania osób
trzecich do obsługi operatorskiej. Rola twórcy sprowadza się do ustawienia kamer w
wybranych punktach oraz dostarczenia materiałów offline lub online, które będą
wykorzystywane podczas transmisji, jak np. prezentacja powerpoint, materiał filmowy
czy transmisja z gry. Działanie systemu ma za zadanie przełączanie obrazów między
kamerami w zależności od tego, która z kamer rejestruje najistotniejsze obrazy (np.
osobę wypowiadającą się, bądź prezentację multimedialną, o której ona opowiada) w
sposób jak najbardziej dla widza interesujący. System ma za zadanie praktycznie
bezobsługowo tworzyć transmisje wideo z wielu punktów kamerowych i źródeł
obrazu. Zakończenie prac nad system przewidziany jest na 2023 rok.

Pandemia COVID-19 wzmogła popyt na transmisje na żywo. Restrykcje i
ograniczenia w przemieszczaniu się zwiększyły zapotrzebowania na narzędzia i
rozwiązania niezbędne do komunikowania się w czasie rzeczywistym w formie live
video. Wśród sektorów, które szczególnie zwróciły swą uwagę w stronę streamingu

wideo znalazły się edukacja, turystyka oraz branża eventowa. Wykorzystanie
transmisji wideo na żywo do prezentacji wydarzeń, wystaw, spotkań biznesowych,
konferencji czy nauki sprawiło, że transmisje wideo dla wielu ludzi stały się
codziennością i nowym sposobem zarobkowania.